Sakset/Fra hofta

Overskriften du akkurat leste leser man aldri i media, selvom man vet at det skjer. I Aftenposten kan man  derimot lese om:

En mørkhudet kvinne i midten av 20-årene skal natt til lørdag i Skien ha blitt slått i ansiktet og dyttet av en lyshudet mann

Rasistiske ytringer skal ha funnet sted før voldsbruken. Rasisme og vold finnes det ingen unnskyldning for.

Det er ikke hva som blir gjort, men hvem som gjør hva som er av den viktigste betydning. Mørkhudet mann voldtar lyshudet kvinne er en forkastelig handling mot en kvinne. Mange opplever det i tillegg som rasistisk å bruke vold mot uskyldige med en annen hudfarge. En slik vinkling er utenkelig i media. Det er menn generelt som blir oppfordret til å ta i et tak mot voldtekter. Rasistisk motivert voldtekt blir nok aldri brukt som forklaring så lenge offeret er lyshudet og gjerningsmannen mørkhudet.

Politet etterforsker saken som rasistisk motivert vold.

Aftenposten