Tavle

Lars Gule forteller at netthatet er like stort eller større enn 22.juli 2011. Folk deler massemorderens virkelighetsoppfatning.

Er folk så forskrudde at de utgir seg for å representere en tempelridderorden på nett? Eller er problemet at folk generelt ser og opplever mange negative sider ved det multikulturelle samfunnet, og gir uttrykk for det?

Aftenposten