Nytt

75 distriktskommuner i Norge har ikke villet være med på «dugnadsbosettingen» av asylsøkere.  Ordningen var frivillig og mange av de mindre utkantskommunene har hverken midler eller ressurser til å ta imot asylsøkere som ikke nødvendigvis integreres raskt i lokalmiljøet og også kan medføre mye familiegjenforening.

Men nå synes Karin Andersen fra SV at det får være nok: Kommunene skal tvinges til å ta imot asylsøkere. Slik skal det bli lettere å få plassert alle de som står på vent, så vi endelig kan komme igang med å ta imot de ferdigforhandlede 8.000 fra Syria. Dagens kommunefrivillighet skaper propp i systemet og SV vil ha fortgang i sakene.

8e4a8df4-9d20-90b4-ec03-6a7bb769bb79

 

Ikke lenger snakk om frivillig tvang nå – kun tvang.

I et intervju med Aftenposten sier Karin Andersen at det er viktig å få bosatt flyktninger med oppholdstillatelse så raskt som mulig, og at de små kommunene må bidra. Det skurrer litt i dobbeltmoralen her for Aftenposten legger til:

Dette til tross for at det var 60 småkommuner som ikke engang ble spurt om å bosette flyktninger mens SV satt i regjering.

Men Karin Andersen synes ikke at selv «mild tvang» har vært godt nok. Her skal tommeskruene strammes:

– I flere år har vi prøvd med dugnad og mild tvang. Men det holder ikke. Bosetting av flyktninger kan ikke være frivillig for kommunene lenger.

Og dette fra et parti som ikke engang hadde fått innpass på Stortinget om det hadde vært valg nå! Hvem tror de egentlig at de er, disse representantene fra SV?

Aftenposten