Tavle

Aftonbladets Daniel Swedin skriver om at kommuner skal tvinges til å bygge flere boliger for å gi husrom til Sveriges innvandringsdrevene befolkningsvekst. Et annet ønske er at kommuner som ikke tar i mot nyankomne flyktninger skal tvinges til å gjøre det.

Nya stimulanser till kommuner som bygger, går förstås att tänka sig. Från fastighetsekonomer på KTH har man tidigare föreslagit att staten bör se över hur man kan tvinga kommuner att bygga nytt, kanske genom att dra in bidrag om man låter bli. Andra tycker att detaljplanekrav ska slopas och att kommuner som inte bygger ska berövas sitt planmonopol.
Det är hårda bud, men regeringen ­måste våga peka med hela handen.
Kommunal egoism får inte förhindra byggande som är bra för hela Sverige.Aftonbladet