Nytt

En lederskribent i Aftonbladet konstaterer at Stockholm vokser, men at de nye stockholmerne «motarbeides» slik at byen risikerer intet mindre enn en kollaps. I likhet med lillebror Oslo har Sveriges hovedstad noen «voksesmerter» på sin vei mot en spennende og dynamisk storby. Problemene de to byenes borgere møter, er stort sett de samme fra vugge til grav:

BB-avdelningarna har inte plats för alla blivande mammor. Kvinnor skickas till förlossningsavdelningar i andra städer. Barnmorskorna protesterar mot en vård som inte längre är säker.

Förskolorna är i kris. Dagis­köerna har blivit kortare därför att många kommuner i stället valt att trycka in fler barn i varje förskolegrupp. Bristen på förskollärare i Stockholm är så akut att regeringen tvingats gripa in.

Skolorna bidrar till ökade klassklyftor. I fina friskolor får elever höga betyg, medan andra inte klarar grundskolan. Förra året saknade 14 procent av niondeklassarna i Stockholms stad gymnasiebehörighet.

Barnen i Österåker kommer inte till skolan därför att busstrafiken i hela norra Storstockholm havererat. För att eleverna över huvud taget ska komma till skolan tvingas nu kommunen hyra in egna bussar.

Tunnelbanan håller på att sprängas. Trafikanterna kommer för sent till jobbet därför att de inte längre får plats i de överfulla tågen. På tio år har antalet resande som passerar Slussen varje dygn ökat med 10 000.

Bostadsbyggandet står i princip still. Den som vill ha en hyreslägenhet i Stockholms innerstad får köa i 15 år. Studenter väljer att läsa på andra orter och företagen klagar högljutt när deras nyanställda inte får bostad.

Sjukhusen har beläggningar på över hundra procent. Sängarna räcker inte till, patienter vårdas i korridorer eller skickas runt mellan avdelningarna. Ansvariga Filippa Reinfeldt skyller på – sjukhusen.

Äldrevården i Stockholm har en skandalös historia. Hemtjänsten ligger på 275:e plats i Socialstyrelsens rangordning så de som just nu flyttar till Stockholm gör bäst i att genast planera sin ålderdom någon annan stans.

Siden dette er Sverige, er det ingen som kan peke på den underliggende årsaken uten å ende opp i tjære og fjær. Men for den som ønsker å sette seg inn i saken, er det ingen kunst å spore opp statistikk om hela staden: Fra 2001 til 2011 økte Stockholms befolkning med 13 % fra 754.948 til 864.324 innbyggere (puslete sammenlignet med Oslos tjue prosent i samme tidsrom, men lell). Av disse var to tredjedeler personer med utenlandsk bakgrunn. Nær seksti prosent av innvandrerbefolkningen er ikke-vestlig.

Det er liten grunn til å tro at realitetene er vesentlig forskjellige i andre nordeuropeiske metropoler, som f.eks. London eller Amsterdam. Folkevandringene resulterer altså i dårligere offentlige tjenester – og med det redusert livskvalitet – i de velstående landenes storbyer. De drukner kort og godt i mennesker fra andre himmelstrøk på jakt etter et bedre liv, med nye klasseskiller som resultat. Det er dypt fascinerende at knapt noen spør seg om det er nødt til å være sånn.

 

Stockholm mot kollaps