Lederen for Faluns integrasjonsenhet ønsker at innbyggerne skal åpne sine hjem for nyankomne asylsøkere med oppholdtillatelse. Folk i Falun har store hus og burde kunne leie ut til nyankomne mener integrasjonsenheten. Det skrytes av stor pågang. Boligene skal leies ut til markedspris og betales av leietakeren selv.

I Sverige deler man ikke kun landet med fremmede kulturer. Private hjem er også verdt å dele. På den måten multikulturen kommer innenfor dørstokken.

«Öppna ditt hem» är namnet på Falu kommuns nya projekt för att ordna fler boendeplatser för flyktingar.
– Det råder en stor bostadsbrist i hela Sverige, och så även i Falun. Vi ser att tillgången är väldigt liten. Man håller på att bygga nya, men det kommer inte räcka, säger Amel Mujic, chef för integrationsenheten i Falu kommun.
För att råda bot på den mest akuta bostadsbristen i kommunen uppmanas falubor nu att öppna sina hem.
– Många i Falun bor på väldigt stora ytor eller kanske har flera små hus på sin tomt. Då tänkte vi att det kan vara intressant att se om det finns människor som är intresserade av att upplåta en del av den ytan till nyanlända invandrare.
För uthyrningen får man en marknadsmässig hyra som betalas av den nyanlände själv.
– De som kan hyra är de som fått uppehållstillstånd och placerats i Falun. De får etableringsersättning så att de kan betala en vanlig hyra, säger Amel Mujic.

—-

Projektet finansieras av länsstyrelsen och stödet därifrån ska gå till att anställa en projektledare.
– Kommunen är en mellanhand i det här. Vi ska hjälpa till genom att matcha hyresgäst och uthyrare och hjälpa de som hyr ut, säger Amel Mujic och poängterar att kommunen själva inte är involverade i uthyrningsrelationen.
Han har redan märkt ett stort intresse bland invånarna i Falun.
– Vi vet att faluborna har ett stort engagemang för de här frågorna.

Expressen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.