Nytt

Thorbjørn Jagland sier det er flere ting å utsette på den tillyste folkeavstemningen i Hellas søndag: Den skjer på bare én ukes varsel, hvilket er for kort tid. Det skal være to. Spørsmålet til velgerne er også vanskelig å forstå, mener Jagland.

Stemmeseddelen inneholder et spørsmål om nei eller ja til lånebetingelsene fra EU, Sentralbanken og Pengefondet. Nei-ruten står øverst.

Det er vanskelig å forstå hva Jagland håper å oppnå ved å blande seg inn i spillet om Hellas medlemskap i eurosonen. Loddet er kastet for regjeringen. Jagland blander seg inn i det som egentlig er politiske spørsmål. Alexis Tsipras forstår godt hva han gjør. Men Jagland vil noe annet. Han vil trolig også ha et annet utfall enn Tsipras.

http://www.washingtonpost.com/business/the-latest-markets-take-in-stride-greek-failure-to-pay-imf/2015/07/01/8f395fbc-1fc4-11e5-a135-935065bc30d0_story.html