Sakset/Fra hofta

Det tilflyter red. at noen lesere, kanskje førstebesøkere til document.no, tror deres kommentarer er slettet hvis de ikke dukker opp prompte i kommentarfeltet. Slik er det ikke.

Document praktiserer forhåndsmoderering, og det vil gi forsinkelse. Vi er en liten redaksjon, og har både jobber og private gjøremål å passe. Det gjør at kommentarene noen ganger kan bli timer forsinket. Men de kommer. Hvis ikke, er det helt legitimt å be om en forklaring. Hvis da ikke kommentaren var en off the cuff bemerkning som ved nærmere ettertanke var over the top. Terroren kan få det til å koke hos noen og enhver.