Demografi

Det er slett ikke usannsynlig at Europa vil motta 1 million asylsøkere i 2015. Første kvartal søkte 185.000 asyl i et EU-land og det er en stigning på 90 % i forhold til for ett år siden, melder Eurostat. Hvis veksten fortsetter er 1 million realistisk. Sommersesongen gir stigende trafikk.

Hvilke land de kommer fra styres i høy grad av hvem som får bli.

asyl.eu.innvilget

 

Hvilke land gir høyest innvilgelsesprosent? Thorning-Schmidt forsøkte å fremstille hennes regjering som streng. Statistikken sier noe annet.

eu.asyl.godkjenning

 

Det politisk signifikante her er at Storbritannia, Frankrike og Spania ligger så lavt. Disse landene motsetter seg forslag om kvotefordeling av asylanter innen EU.

EU må snart velge: Velferdsstaten virker som en magnet på folk fra Nord-Afrika og Midtøsten, og kriminelle nettverk står klar til å frakte dem til Europa. Europa må enten avskaffe velferdsstaten eller stenge grensene. Alt annet er illusjoner.

Hvis man fortsetter blandingen av snillhet og la skure vil utviklingen velge for dem. Da vil asylantenes behov redusere den innfødte befolkningens tjenester, og det vil skape sterke spenninger, både i forhold til de nyankomne, men også til egne politikere og medier.

Skriften har stått på veggen. Lenge.

 

http://www.breitbart.com/london/2015/06/22/figures-reveal-scale-of-eus-refugee-invasion-and-who-lets-them-stay/