Innenriks

Årets og neste års asylinnvandring vil koste 374 milliarder kroner, ifølge Finansavisens beregninger, mens Regjeringen anslo kun 85 milliarder forrige fredag:

– Jeg har ikke belegg for å kunne si at Finansavisens anslag ikke stemmer. Det understreker alvoret vi står overfor, og behovet for innstramninger i asylpolitikken, sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justisdepartementet.

Kallmyr innrømmer at Regjeringen ikke har tatt med familiegjenforening, henteekteskap og andre «ukjente» i beregningen, men understreker alvoret ved å påpeke at deres beregninger kun gjelder for asylanter som ankommer iår og neste år.

– Flyktningene blir stadig mer mobile og tiltrekkes av land med høy velferd. Langt færre har reist til Polen enn til Norge, selv om Polen er mye nærmere og har en befolkning på nesten 40 millioner innbyggere […] Dersom dette fortsetter vil det gå ut over tjenestetilbudet for innbyggerne i Norge.

En opposisjon verdt navnet ville ha holdt Regjeringen anvarlig. Dengang Oslos «Byregjering» satt i opposisjon fikk den sparket Frps næringsbyråd da nye Holmenkollen sprakk med 600 mill. Når politikken truer hele velferdsstaten, er det tausere enn på et asylmottak for kvinnelige imamer.

Jonas-Gahr-Stoere_schedule_banner

Har noen hørt fra denne mannen i det siste?

Finansavisen har tatt ringerunden til opposisjonen.

SV:

Sitter i møte. Kan ikke prioritere å svare på dette nå. Ikke tid nok dessverre, sier stortingsrepresentant Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti.

Venstre:

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja svarer ikke. Heller ingen andre fra Venstres stortingsgruppe.

Ap:

Også fra Arbeiderpartiet er det helt stille. Tidligere innvandringspolitisk talsmann Eirik Sivertsen henviser til Helga Pedersen og Stein-Erik Lauvås som heller ikke svarer.

Det er mao. fullstendig unntakstilstand. Og det er ikke bare blant opposisjonen.

I 2006 advarte NHO om den lave yrkesdeltagelsen blant innvandrere: «Hele oljeformuen kan gå tapt«. Ni år etterpå har noe skjedd; På årskonferansen i januar jubler NHO over at Norges befolkning øker raskt mot 7 millioner; NHO-sjefen bruker slagordene «Fremtiden bygges nå!» og «La fornuften vinne over følelsene».

Nå som spådommene om velferdsstatens endelikt truer med å gå i oppfyllelse, er det tyst både fra NHO og opposisjonen. Fra statsministeren høres tåkeprat på autopilot.