Nytt

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, er intervjuet av Finansavisen. Han kommer med et spark til NHO som er opptatt av å legge seg i selen for å klare en befolkningsøkning på 2 millioner innen overskuelig fremtid. Burde ikke NHO stilt spørsmål ved lønnsomheten ved en slik befolkningsvekst, spør Andreassen.

Flyktningeleire er dyrt i Norge

– NHO mener at regjeringen må ta et tak nå for å forberede oss på at det snart skal være 7 millioner innbyggere i Norge?

– Jeg forstår ikke helt hvorfor NHO tror det er så god butikk å drive flyktningeleirer i Norge. Det burde være åpenbart at de samme pengene kan hjelpe mange flere i utlandet. NHO ignorer også de tendensene vi har til ghettodannelse i bydeler som Søndre-Nordstrand i Oslo. Ser man på de erfaringene man har gjort seg i utlandet, så er slike ghettoer nesten umulig å bli kvitt, når de først er etablert.

– Hva er løsningen?

– Løsningen er blant annet at vi må få flere nordmenn i arbeid. Det er færre nordmenn i arbeid idag, enn det var i 2008. Alle arbeidsplassene er tatt av utlendinger, og de har utkonkurrert de svakeste nordmennene på arbeidsmarkedet. Slik kan vi ikke ha det på sikt.

Uttalelsen er tegn på at det så smått begynner å komme motforestillinger mot en politikk med store konsekvenser. Mennesker er ikke som pakker. Det er ingen bytterett.

Finansavisen man 19. januar