Adresseavisen har i to dager skrevet om en tsjetsjensk familie i Trondheim som levde et halvt år på 4650 kroner i måneden. Nå er beløpet forhøyet til 6800 kroner, men også dette er langt under satsen for en familie med fire barn. De skulle fått utdelt nærmere 15 000 kroner pluss bostøtte. Saken ble først omtalt i Adresseavisen 11.06. og samme dag referert her på Document.

Reaksjonene på den tsjetsjenske familiens levekår er et godt eksempel på at de politiske partiene er blitt like. Ingen tør stå frem å uttrykke annet enn et vassent politisk språk, så korrekt at ingen politiske uenigheter trer frem. Politiker 1 kommenterer saken slik (NN er byttet ut med navn og parti):

-Familien burde fått personlig oppfølging og rådgivning, slik at de kunne vite hva de hadde krav på i utgangspunktet. NAV og kommunen må handle proaktivt, og oppsøke familien for å informere om rettigheter og plikter. Denne saken er et eksempel på at det ikke alltid går så glatt som vi tror i vårt rike land. Det er helt sikkert flere like tilfeller i Norge – også i Trondheim, sier NN.

Politiker 2 refereres slik:

NN mener saken om den tsjetsjenske familien er et signal om at forvaltningen må bli bedre på informasjonsformidling til dem med utenlandsk bakgrunn. – Dialogen er ikke god nok.

Politiker 3 omtales og refereres slik:

NN sier hun ikke umiddelbart er redd for at flere familier i Trondheim lever under så trange kår som firebarnsfamilien har gjort.

-Men jeg håper saken bidrar til at NAV blir mer oppmerksomme og årvåkne i saker som kan være sammenlignbare. Etaten må sørge for god oversikt og at familier blir fulgt opp i tråd med vedtakene som er gjort, sier NN.

Politikerne kan selvfølgelig ikke oppfordre til å bryte kommunale vedtak, men ingen spør om satsenes størrelse, ingen mener noe om saken annet enn at det skal punges ut og ytes mer. Og det mest deprimerende er at ingen politiker tar NAVs saksbehandler i forsvar. Beløpet på 6800 kroner er nemlig gitt etter en individuell og skjønnsmessig vurdering i NAV. Jeg forstår godt at saksbehandleren vil være anonym.

Politikerne kritiserer NAVs vurderinger samtidig som de nærmest kappes om å bruke mest mulig av fellesskapets ressurser på mennesker vi i utgangspunktet ikke skylder noe. Det snakkes om svake grupper, men hva er svak? At friske mennesker i sin beste alder kalles svake er i beste fall en misforstått godhet, og i verste en krenking av menneskeverdet.

Adresseavisen og politikerne har med denne saken nok en gang vist hvordan samfunnsdebatten fungerer: Media setter agenda, politikerne reagerer forutsigbart og er så politisk korrekte at de faktisk undergraver egen eksistensbegrunnelse. Istedenfor å gjøre en jobb og sette seg skikkelig inn i sakene, velger de heller å stige opp på sin høye moralske hest og kritisere en anonym ansatt i NAV og hans individuelle og skjønnsmessige vurderinger. Hvilken smålighet!

 

«-En forferdelig historie», Adresseavisens papirutgave 12.06. 2015

 

Svar på hvem de tre politikerne er:
Politiker 1 er Jon Gunnes (V), politiker 2 er Merethe Baustad Ranum (H) og politiker 3 er Elin Marie Andreassen (Frp).

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.