Innenriks

Intervjuet med Hans Rotmo i Trønder-Avisa lørdag følges opp akkurat som forventet. Man diskuterer ikke innvandringens konsekvenser, eller undersøker Rotmos påstander om segregering og utviklingen av parallellsamfunn. Så istedenfor å ta for seg samfunnsutviklingen, griper man en ung muslimsk kvinne (surprised?) med hijab (surprised?) som svarer Rotmo i et blogginnlegg. Fatima Almanea kommer med noen påstander som bør undersøkes nærmere.

Den islamske og norske kulturen behøver heller ikke å være to parallellkulturer. Rundt omkring er det utallige eksempler på norske muslimer som ikke opplever noen kulturkonflikt. Islam er heller ikke noe nytt fenomen i Europa, religionen har vært til stede i mange hundre år uten at noen har sett seg nødt til å søke dekning av den grunn. Løft blikket sambygding, ting behøver ikke å være like skremmende som du tror!

Kan interesserte journalister undersøke noen av påstandene her? Jeg skulle gjerne likt å vite hvor islam har vært til stede i Europa i mange hundre år uten at noen har sett seg nødt for å søke dekning av den grunn? Hvor kan dette være? Dette er et ærlig spørsmål jeg vil tro mange ønsker svar på.

 

Adressa
Trønder-Avisa