Hans Rotmo er portrettert i Trønder-avisa og kommer med friske uttalelser om muslimsk innvandring. Han ser utfordringen med islam, men klarer ikke å se dette i sammenheng med Israel og konflikten i Midtøsten.

Den delen av intervjuet som handler om Rotmos syn på innvandring, har naturlig nok fått mye oppmerksomhet.

– Muslimene er en miljøforurensning i Europa. De forurenser på samme vis som vi nordmenn gjorde da vi innvandret til USA og stjal Indianer-land.

Rotmo snakker om fremveksten av parallellsamfunn og et segregert Europa. Dessuten påpeker han europeernes nye bevissthet i møte med islam; bevisstheten om hva vi ikke er eller ønsker å være.

– Nå er det ikke lenger bare hollandske og franske byer som har muslimske ghettoer. Også Oslo er nå en segregert by, sier Rotmo, som mener at det er i ferd med å utvikle seg to parallelle samfunn i Europa.

– I møte med islam har Europa og den europeiske kultur fått en bevissthet om hva vi ikke er og ikke ønsker å være. Stadig flere kjente folk fra mange miljøer, og som ikke kan beskrives som fanatikere, mener det samme som meg, sier Rotmo.

Journalist Øyvind Strømmen bruker sine velkjente analyser når han beskriver Rotmo, og sier til adressa.no:

– Dette er et antimuslimsk og høyreradikalt landskap som har vokst frem siden 90-tallet, sier Strømmen, som ikke blir overrasket over at Rotmo kommer med slike uttalelser.

Leder Mina Adampour i Ungdom mot rasisme mener Rotmo sprer hatpropaganda mot muslimer. Selv kommer hun trekkende med ABB.

Adampour mener Rotmos uttalelser i Trønder-Avisa er et uttrykk for holdninger som i stadig sterkere grad kommer frem i norsk offentlighet, og som hun mener har likhetstrekk med det Anders Behring Breivik ga uttrykk for i sitt manifest.

– Det bygger på at man ser på islam som en ideologi som ikke lar seg forene med vestlige verdier, sier Adampour, som sier at stemmer fra flere forskjellige miljøer gir uttrykk for de samme holdningene.

Adampour sammenligner Rotmo med ABB, og muslimene med jødene.

– Jødedommen og jøder ble i sin tid demonisert, og blir det fortsatt. Man har nå bare byttet ut en minoritet, og islam står for tur, sier Adampour, som mener det er en påfallende stillhet om dette sett i lys av 22. juli i norsk offentlighet.

– Jeg vet ikke helt hvorfor man ikke vil snakke om demoniseringen av en enda en ny verdensreligion, men det er kanskje fordi det da er majoriteten som utøvere som blir satt i søkelyset.

Rotmo overrasker negativt når han uttaler seg om Israel og antisemittisme i intervjuet med Trønder-Avisa.

– Mener du fortsatt at staten Israel aldri burde sett dagens lys?

– Ja. I 1948 skulle FN aldri tatt et land fra ett folk i Midtøsten og gitt til jødene. Ved å opprette staten Israel sørget FN for at jødeutryddelsen har fortsatt etter krigen, i regi av FN.

Rotmo bør vite at intet land ble gitt av FN til jødene. Det var jødene selv som proklamerte Israel som selvstendig stat i 1948. Staten ble opprettet i området mellom Jordanelven og Middelhavet, og dermed la jødene grunnlaget for å oppfylle mandatet som er gitt dem: Å bosette seg tett i området mellom elven og havet.

Det har aldri vært noen stat, aldri noe selvstendig land på denne planeten som kalles Palestina. Rotmo, i likhet med mange andre, later til å tro at det frem til 1948 var et land i Midtøsten som het Palestina der palestinerne bodde, og dette landet ble tatt fra palestinerne. Og de som tok det var jødene. Dette er feil, feil, feil! Men denne løgnen er dessverre gjentatt så mange ganger at mange tror på den.

Rotmo ser ikke at Israels eksistenskamp bunner i islams iboende antisemittiske teologi. Den som tror Midtøsten-konflikten handler om et bitte lite stykke land og boligbygging på den såkalte Vestbredden (Judea og Samaria), bør kjøpe seg et kart. På kartet vil de se et enormt islamsk område fra Marokko i vest til Indonesia i øst. Midt i dette enorme landområdet bor jødene på en liten flekk som er deres. Det er dette som fornærmer Allah og som islamistene slett ikke kan tåle.