Nytt

10 000 flyktninger fra Syria er et lavt tall i Petter Stordalens verden. Norge bør ta i mot langt flere.

Selv garanterer han overnatting for 1000 flyktninger.

Disse overnattingsgjestene bør han plassere på de tomtene han oppholder seg mest. Det burde være en grei måte å skaffe seg livserfaring med ikke-vestlige innvandrere. Denne erfaringen mangler altfor mange av samfunnets elite.

Kveldens forslag: 1000 syrere til Bygdøy.

Det er lett å flytte pastiller fra en eske til en annen. Det å flytte mennesker fra et land til et annet byr på langt flere utfordringer.

Å løse problemene i Syria tar tid, men problemet som utfolder seg nå, er at tusenvis av mennesker dør. Jeg synes Norge kan ta inn langt flere enn 10 000 flyktninger, spesielt unge mennesker og barn. Vi er kanskje det første landet i verden som burde gjøre dette.

—-

Om problemet er at de skal ha overnatting for 1000 stykker, så garanterer jeg regjeringa at det skal jeg fikse, legger Stordalen til.

Vi kan ikke starte med alle problemene, det er mennesker der som dør. Vi må ta dem inn. Norge har ressurser til å løse de andre problemene senere. Om vi ikke vi kan løse dette, hvem kan gjøre det da? avslutter han.

Stordalen glemmer at Sverige leder an i mottaket av flyktninger. De svenske byene Malmö, Göteborg og Stockholm fremstår dessverre ikke lenger som et fredelig hjørne av verden. Godhetens folk river ned et velfungerende samfunn. Noen kulturer er vanskelig å integrere. De bryter ned det tillitsfulle og fredelige samfunnet som har preget Skandinavia.

Et samfunn, som inntil nylig, burde være et eksempel å leve opp til.

Dagbladet