Innenriks

Gårsdagens NRK-debatt om asyl- og flyktningpolitikk på NRK tv var et sjeldent klart eksempel på alliansen mellom asyllobbyen og media representert ved NRKs programleder Ingunn Solheim. NRK hadde invitert et debattpanel med politikere som Anders Anundsen, Knut Arild Hareide, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg på den ene siden, og rene asylaktivister på den andre, med Jan Egeland, filmregissør Margreth Olin, NOAS-sjef Ann-Magrit Austenå og asyladvokat Arvid Humlen. Programleder Solheims hovedgrep var at asylaktivistene skulle konfrontere Anundsen og regjeringen om deres slemme og umenneskelige asylpolitikk, med Sverige som ideal. De eneste snille guttene i klassen skulle være KrFs Hareide og SVs Lysbakken.

Ensidig sammensatt debattpanel

NRK hadde sørget for et debattpanel helt uten kritiske stemmer om et så komplisert saksfelt som asylinnvandringen. De som kunne ha representert kritiske motstemmer, som for eksempel Asle Toje, Jon Hustad, Jan Arild Snoen, Lars Akerhaug eller Hege Storhaug, var selvsagt ikke invitert. Dermed var debatten i realiteten over før den var begynt. Slik NRK ønsket at den skulle være.

solheim.ingunn.nrk

Debatten toppet seg da Solheim forsøkte å få til en auksjon mellom politikerne om hvilket parti som ville ta imot flest asylsøkere fra Syria, med Sverige som moralsk forbilde. Var det noen som ville ta imot 10.000 syrere? prøvde Solheim. Det ble for mye, selv for Gahr Støre, som med berettiget harme sa at politikk ikke er en auksjon.

NRK vil at følelser skal trumfe fakta

Dersom NRK hadde tatt seg bryet med å lage en noenlunde kritisk og faktabasert debatt, av hensyn til de 85 prosent av de norske velgerne som ikke ønsker en mer liberal asylpolitikk, som Solheim indignert poengterte, ville de kanskje ha innsett at dette feltet ikke er svart-hvitt.

En milliard flere afrikanere de neste 30 årene og et Midtøsten i brann

Hvis NRK hadde gjort litt kritisk Research, ville de for eksempel ha sett at FNs befolkningsprognose forventer at antall afrikanere vil øke fra 1 milliard i år 2010 til 2 milliarder i år 2040.

Samtidig vil Europas befolkning bli redusert med nærmere 20 millioner til 723 millioner i år 2040. I år 2100 forventer FN at Afrikas befolkning vil øke til 4,2 milliarder, samtidig som Europas befolkning reduseres til 638 millioner. Befolkningen forventes å øke like mye i mange land i Midtøsten. Denne prognosen er basert på FNs midtalternativ. Hvordan skal et stadig mindre Europa håndtere en flyktningstrøm fra et sterkt voksende Afrika og Midtøsten? Er det noen som tror at problemene vil løses av seg selv, bare vi er snille nok?

Norge topp 3 i verden i asylsøkere per innbygger de siste fem årene

NRK kunne også lett ha funnet ut, ved å lese FNs siste asylrapport, «UNHCR Asylum Trends 2014», at Norge de siste fem årene (2010–2014) har tatt imot tredje flest asylsøkere i verden, med 10,7 per 1000 innbyggere. Hvis vi ser bort fra de mindre landene Montenegro, Malta, Liechtenstein og Luxembourg, som ofte fungerer som rene transittland, er det kun Sverige (24,4) og Sveits (12,3) som mottok flere asylsøkere per 1000 innbyggere.

Riktignok ser FrP ut til ha å lykkes med å redusere antall asylsøkere noe det siste året, ifølge FN rapporten. Norge er ett av svært få land i Europa som har hatt en nedgang i antall asylsøkere fra 2013 til 2014, med en nedgang på 5 prosent. Samtidig økte antall asylsøkere til Sverige med 38 prosent og til Danmark med hele 96 prosent. Og gjennomsnittet for EU økte med 44 prosent. Men fortsatt ligger Norge på et nivå godt over det dobbelte av EU-snittet.

Et nytt og bedre NRK

Hvor lenge kan vi som lyttere tillate at media med NRK i spissen fortsetter med arrangerte debatter hvor kritiske motstemmer og fakta er helt fraværende? Alvoret fra et Midtøsten i brann og et islam i full borgerkrig bør i 2015 ha kommet oss så nær at selv ikke NRK kan fortsette med rent følelsesbaserte debatter. Vi trenger et nytt og bedre NRK.