Tavle

Utsagnet i tittelen er tillagt Einar Tambarskjelve under slaget ved Svolder (år 999 eller 1000), etter at en pil traff hans bue, den brakk og han fikk låne kongens.

tambarskjelve

Einar Tambarskjelve var trønder og råsterk, men med en bue som var kongetilpasset, så fikk han ikke skutt så langt og treffsikkert som han ellers kunne. Målet skal ha vært Eirik Håkonsson Jarl. Kong Olav Tryggvasons bue var tilpasset hans styrke – det ville jo være pinlig om han ikke klarte å spenne den på slagfeltet. Hvor langt og treffsikkert han skjøt var av mindre betydning når han hadde kraftigere karer med bedre buer. Men når en av dem brukte den så ble det klart at den ikke var tilpasset det en kan kalle datidens «krigens krav» som kan utledes av slike forhold som stridsavstander, motstander, taktikk og teknikk.

Slike særtilpassninger var i tidligere forbeholdt konger og høyere hærførere, for selv om de også kjempet, så var ledelse og taktiske avgjørelser deres primære funksjon – da som nå.

I dag har begrepet «krigens krav» forsvunnet ut av det militære vokabular, uvisst av hvilken grunn. Men antallet som har forskjellige tilpasninger er nok flere enn kongen, og da snakker vi om ikke personer, men grupper av personer.

For mange tilpasninger skal en vokte seg vel for, det kan gå ut over stridsevnen. Beklageligvis registreres det at Forsvaret ad politisk vei pålegges flere velmenende tiltak som kan sees på som særtilpasninger for forskjellige grupper. En glemmer da at også fienden har en stemme. Det er analysen av en mulig interaksjonen med en fiende og den teknologi og taktikk denne besitter i aktuelt stridsmiljø, som danner basis i «krigens krav». Hvorvidt tilpasningene er tildelt priser er irrelevant, det er ingen andreplass i krig. Har man ikke «krigens krav» for øye så kan det gå som på Svolder. Ordvekslingen skal ha vært som følger: «Da sa kong Olav: ‘Hva var det som smalt så høyt?’ Einar svarte: ‘Norge av din hånd, konge.’»

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Einar_Tambarskjelve

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også