Tavle

Innvandringen til Sverige krever at det bygges et nytt Stockholm i løpet av de neste 10 årene. Det går seg nok til, som det så fint heter.

Inom de närmsta 11 åren behövs det byggas nära 600 000 nya bostäder i hela landet, enligt Boverkets prognos. Tre fjärdedelar av de bostäderna behövs i de tre stortadsregionerna.

Stockholms kommun har idag 430 000 bostäder. Det behövs alltså ett helt nytt Stockholm till under de närmsta 10 åren om behovet av bostäder ska mötas.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6132949