Hjemmesiden til Jönköping er preget av den store innvandringen til Sverige. Der kan man nå lese om en kampanje for at privatpersoner skal åpne sine dører for å leie ut til flyktninger.

Öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland. Varje vecka kommer 2 000 flyktingar till Sverige. Personer som är på flykt undan förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer.

Några av dessa personer kommer att behöva en bostad i Jönköpings kommun. Vi behöver nu hjälp från dig som har en eller flera bostäder att hyra ut.

Det begynner å bli trangt om plassen i folkhemmet.

http://www.jonkoping.se/omsorghjalp/invandrarochflyktingmottagning/oppnadindorr.4.161288771487849a37626b4.html