Personer med helsvensk bakgrunn kommer under 50 % i 2041. Personer uten noen svensk bakgrunn kommer over 50 % i 2053. Affes Statistik-blogg ekstrapolerer de siste 14 års tendens.