Nytt

Munir Jaber (24) fra Furuset i Groruddalen er foreslått til sentralstyret til AUF. Han mener at  kjønnslikestillingen har kommet langt og ønsker nå å sette fart på en annen kamp; integreringslikestilling.

Når man har bakgrunn fra Furuset, så burde man se tegn i miljøet som viser at mange fremmedkulturelle familier ikke har kommet langt i likestillingen. Et slikt fokus er muligens uønsket i Det nye Norge. Det er lettere å kjempe kampen for at nordmenn skal vike for fremmedkulturelle.

Den unge AUF-eren mener kjønnslikestillingen i Norge har kommet langt og at denne kampen kan brukes til å blåse vind i seilene til en ny kamp; integreringslikestillingen.

– Kjønnslikestillingen er ikke i mål ennå, men er kommet lengre enn integreringen. Jeg tror vi må tenke nytt, annerledes og like bredt som vi gjør med kjønnslikestillingen.

– Vi har kommet langt i diskusjonen om kvotering av mennesker med flerkulturell bakgrunn til jobb og i styresammenheng. Men vi må starte tidligere og bør legge til rette for at mennesker med flerkulturell bakgrunn også får innpass i ulike utdanningsretninger, på samme måte som man gjør med kjønnslikestillingen, mener Munir Jaber.

Hvis to personer stiller likt på et inntak til en studieplass skal Munir få plassen.

 

Artikkelen kan leses i Akers Avis Groruddalen 1. oktober (papirutgaven).