Hamar har gjort en del store investeringer de siste årene. Kulturhus, Ankerskogen svømme/badeanlegg, friidrettsbane, stortorg og stupetårn koster penger. Nå er det nedskjæringer som råder i budsjettet.

Hamar er den kommunen med størst andel ikke-vestlige innvandrere på Hedmarken. Her ligger kanskje forhåpningene om et økonomisk oppsving?

Hamar skiller seg ut ved å ha en langt større andel av innvandrere fra den tredje verden sammenlignet med de tre andre kommunene.
I Hamar er det også Somalia som det landet hvor det kommer flest innvandrere fra (253)

http://h-a.no/nyheter/86#sthash.jqGaav1e.dpuf