Aftenpostens leder fredag 13. mars er ikke i tvil. Nesten 12 millioner mennesker er på flukt fra borgerkrigen i Syria. Libanon, Jordan og Tyrkia har tatt i mot mange flyktninger, mens Norge har kun tatt i mot 4000. Nå må det bli andre boller. Norge må åpne grensene for flere flyktninger.

Istedenfor å hjelpe mennesker i nærområdene der de bor, så er viljen til å bringe fremmede mennesker til Norge grenseløs. Hvordan livet fortoner seg for innfødte nordmenn som skal dele sine boligområder med fremmede kulturer er et ikke tema. Hvis noen skulle protestere så vet vi hva det sannsynlige svaret er: Fremmedfrykt. Rasisme. Islamofobi. Smålighet.

I stedet har det skjedd en dramatisk tilspissing av religiøse og etniske konflikter som ble holdt i sjakk av regimet. Både regjeringen og opprørerne har spilt på disse motsetningene for å skaffe tilhengere. Oppløsningen er nå kommet så langt at en stor del av Syria er lagt i ruiner og gjort ubeboelig for mennesker. Parallelt med forverringen er partene blitt stadig mer avhengige av støtte utenfra. Konflikten har fått en grenseoverskridende karakter.

—-

Det behøves en erkjennelse av at Norge må åpne dørene for flere flyktninger. Og det haster. Vi kan ikke i det lange løp være blinde for det som skjer ved Europas dørterskel.

At disse menneskenes konflikter kan følge med på lasset ser ut til å være Aftenposten fullstendig fremmed.

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Norge-ma-gjore-mer-for-a-hjelpe-syrerne-7935300.html