Tavle

I høst påpekte jeg på NRK, slik som så mange innvandringsskeptikere har gjort, at det er langt mer kostnadseffektivt å hjelpe mennesker lokalt enn det er å hente dem til Norge. Ekspertene ville det annerledes. Vi kunne gjøre «begge deler».

De ble, som vanlig, raskt bevist feil. Sakset fra min artikkel Moralske feilslutninger fra oktober:

Tverrpolitisk enighet om å omdirigere bistandspenger til asylutgifter, skriver Aftenposten.

Det konservative argumentet om at pengene kan hjelpe betydelig flere gjennom bistand, er hele tiden blitt møtt med påstanden om at vi uansett kan gjøre begge deler.

Jeg siterer fra en artikkel jeg skrev like etter en TV-opptreden sist måned:

«Hvordan vi kunne ha hjulpet 208.000 mennesker i Midtøsten for de samme ressursene som vi tar imot 8000 i Norge med, ble godtatt av kommentatoren fra Civita, som deretter påpekte at vi uansett kunne gjøre “begge deler” (uten noe tilhørende logisk argument). Noe av det første jeg lærte i statsvitenskap, er at politikk handler om fordeling av knappe goder. Hva er det med konsepter som “prioritering”, “begrenset pengesekk”, “kostnadseffektivitet” som ikke er forstått?»

Nå har virkeligheten eksplodert i ansiktet på dem, enda en gang. Hvor trodde de egentlig at pengene skulle komme fra?

Civita er en tenketank assosiert med Høyre. Denne uken var partiet med på å vedta enda dypere kutt i bistandsbudsjettene for å hanskes med flyktningestrømmen, skriver VG. Det forrige kuttet dreide seg om 4,2 milliarder for 2016, denne gang fjerner man i tillegg 1,1 milliarder for slutten av 2015.

– Vi er i dag blitt kjent med at regjeringen har kuttet 1,1 milliarder kroner i til verdens fattigste, i nysalderingen av årets statsbudsjett. Denne informasjonen satte full fyr på vårt gruppemøte, da det ble kjent, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Dette er penger som regjeringen nå omdisponerer for å dekke inn en voksende regning også nå i 2015, for å dekke økte utgifter til håndtering av flyktningstrømmen.

Kuttet kommer på toppen av bistandskuttet som regjeringen har foreslått for 2016, hvor 4,2 milliarder kroner omdisponeres fra bistandsbudsjettet til å dekke kostnadene for flyktninger som har kommet, eller vil komme, til Norge det neste året.

Venstresiden har bestandig påvist konflikten mellom velferdsutgifter og skatteskutt. Vi kan ikke gjøre begge deler, har de hele tiden sagt (selv om Sveits tilsynelatende har fått til det helt fint). Derfor har Fremskrittspartiet bare lovet gull og grønne skoger.

Samtidig later de samme menneskene som at det ikke eksisterer en konflikt overhodet mellom innvandring og velferdsutgifter, innvandring og bistandsutgifter, innvandring og noe som helst annet.