Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i regjeringens representasjonsbolig før åpningen av FNs høynivåuke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bistandsrammen i statsbudsjettet kuttes med 1,1 milliard. Likevel nås målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) på bistand.

Forslaget til bistandsbudsjett er på 38,1 milliarder kroner til sammen. Tallet omfatter 34,8 milliarder kroner på Utenriksdepartementets budsjett, i tillegg til flere milliarder kroner til skogbevaring som fordeles av Klima- og miljødepartementet.

Mindre beløp på budsjettene til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet inngår også.

Den samlede bistandsrammen reduseres med 1,1 milliard kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2020. Likevel opprettholdes målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekten på bistand.

Koronakrisen

Aftenposten skrev i forrige måned at bistandsbudsjettet for 2021 kunne bli betydelig redusert som følge av koronakrisen. Svekket økonomisk utvikling i kjølvannet av pandemien kan påvirke bruttonasjonalinntekten – noe som får følger for bistanden hvis ikke bistandsmålet overoppfylles.

Flere bistandsorganisasjoner reagerer positivt på at regjeringen viderefører målet om 1 prosent av BNI. Redd Barna er likevel bekymret for kuttet på 1,1 milliard kroner.

– Vi er glade for å se at regjeringen har oppretthold bistandsprosenten, men er bekymret for de konsekvensene kuttet vil ha for verdens barn og ber derfor Stortinget om å strekke seg litt lenger, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Krevde kraftig kutt

I de kommende budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp blir bistandsbudsjettet et sentralt spørsmål. Frp har krevd kutt, mens KrF har gitt tydelig uttrykk for at 1-prosentmålet må opprettholdes.

– På Granavolden i fjor fikk vi gjennomslag for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det vil være en forutsetning for KrF også i neste års budsjett, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til partiets landsstyre i forrige måned.

Frp har argumentert med at bistandsbudsjettet må være så lavt som mulig.

– Vi skal til neste år sørge for at det blir et kraftig kutt i bistandsbudsjettet, det må det bli. BNI har blitt kraftig redusert som følge av denne pandemien, sa Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug Listhaug til NTB i august.

I forslaget til statsbudsjett framhever regjeringen selv at den internasjonale helseinnsatsen økes med 500 millioner kroner. Norge bidrar blant annet med penger til vaksinekoalisjonen Cepi, som jobber med utvikling av en vaksine mot koronaviruset.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.