Vi kan ikke frede bistandsbudsjettet i tøffe tider, mener nestleder i Frp, Sylvi Listhaug. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bistandsbudsjettet kan ikke være det eneste budsjettet som er fredet fra kutt, hevder Sylvi Listhaug. Bistanden har bidratt til korrupsjon og feilslåtte prosjekter som har gjort mer skade enn gagn, skriver Fremskrittspartiets nestleder i en kommentar.

– Det er tøffe tider. Da kan ikke bistandsbudsjettet være det eneste budsjettet som er fredet, mener Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug. Hun kommenterer en ny meningsmåling som viser at drøyt 6 av 10 nordmenn støtter 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand, skriver Bistandsaktuelt.

Sylvi Listhaug påpeker at den økonomiske nedgangen i Norge under pandemien må få følger for statsbudsjettet, og framstår lite fornøyd med de kuttene Solberg-regjeringen allerede har foreslått.

– Når vi går inn i tider der vi må prioritere tøffere over statsbudsjettet, kan ikke bistandsbudsjettet være det eneste budsjettet som er fredet fra kutt, skriver hun i en epost til Bistandsaktuelt.

Om Bistandsaktuelts nye meningsmåling, der drøyt av 6 av 10 nordmenn ønsket 1 prosent av brutto nasjonalinntekt eller mer i bistand, sier Frp’s første nestleder at hun ikke er overrasket.

Frp-nestlederen er tydelig på at det ikke er mulig å sette likhetstegn mellom det å gi én prosent i bistand og det å hjelpe, og påpeker at milliarder har blitt gitt til fattige land i tiår uten at de har klart å komme seg ut av fattigdom. Hun mener at bistandspengene må disponeres mer effektivt og målrettet, framfor å tenke volum:

– Det betyr at det er ganske mye bistand som overhodet ikke har hjulpet. Snarere har vi mange eksempler på hvordan bistanden istedet har bidratt til korrupsjon og feilslåtte prosjekter som har gjort mer skade enn gagn, skriver Listhaug til Bistandsaktuelt.

– Det er rundt en tredel av de spurte i vår meningsmåling som ønsker kutt i bistanden – hva er din kommentar til det?

– Jeg tror ikke det er slik at 1/3 av nordmenn ikke ønsker å hjelpe. Jeg tror de ønsker å hjelpe, men at de ikke har tro på at bistanden faktisk virker som den skal. Pengefesten som bistandsbransjen har hatt må ta slutt en dag, skriver Listhaug.

Listhaug er opptatt av at Norge har et for høyt bistandsnivå, langt over hva som er vanlig for andre land. Mens FNs målsetting om 0,7% av BNI skal gå til bistand, bruker Norge 1 prosent av nasjonalinntekten.

– Det er bare et spørsmål om tid når vi må justere bistandsnivået, og bli likere andre europeiske land, skriver Listhaug til Bistandsaktuelt.

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.