Sosialarbeidere i Storbritannia kommer med alskens unnskyldninger for å slippe å holde en offentlig granskning i overgrepssaker som involverer barn.

David Cameron vil at det skal bli straffbart for sosialarbeidere, lærere og kommunestyrer å ikke følge opp advarsler om overgrep mot barn. Det er allerede avdekket 30 tilfeller hvor sosialarbeidere stanset saker som skulle ha vært etterforsket.   

Edward Timpson, the children’s minister, said the findings were “disturbing”.

The refusal of local authorities to hold SCRs (Serious Case Reviews) for fear of bad publicity risks social workers never learning from their mistakes and institutional errors never coming to light.

Vegringen mot offentlige granskninger skyldes at sosialarbeiderne ikke vil sette sitt arbeid og sitt lokale kontor i dårlig lys. De er mer opptatte av å beskytte seg selv og sine jobber enn barna de er ansatt til å hjelpe.

I Oxford har grooming-gjengene hatt mer eller mindre fritt spillerom fordi sosialarbeidere og politi ikke har gjort jobben sin. Saken omfatter mer enn 300 barn (så langt). I Rotherham har de økt estimatet fra 1400 barn til 2000.

ATNA1N_2528820b    

Man har også lukket øynene for mange familievoldsaker. 

In a number of cases, officials successfully argued there was no need to hold a probe into a child being seriously injured by a violent parent if they later recovered from their injuries.

oxford-guilty_2562697b

Grooming-gjengen i Oxford fikk holde på i syv år.

På en konferanse idag vil David Cameron advare de som lukker øynene for seksuelle overgrep mot barn som følge av misforstått politisk korrekthet. Han vil si at de vil risikere strafferettslig forfølgelse og fem års fengselsstraff.

A new offence of «wilful neglect» will cover police officers, social workers, teachers, councillors and council officials. Organisations will face unlimited fines it is found they turned a blind eye to abuse.

Politiet vil få ordre om å behandle overgrepene som en trussel mot den nasjonale sikkerheten på linje med terrorisme og organisert kriminalitet.

The Telegraph