Nytt

Fredrik Stjernfelt tar for seg islamismen i en kronikk i Weekendavisen, som Aftenposten også trykker. Den er oppsummerende og god. Og skremmende. Man får lyst til å dra til fjells og bli der.

frederik_stjernfelt

Han siterer fra en større undersøkelse som kartla utbredelsen av fundamentalisme blant kristne og muslimer i Europa:

 

Blant kristne ville 13 prosent ikke ha homoseksuelle venner, 9 prosent stolte ikke på jøder og 23 prosent av dem mente muslimer ville ødelegge Vesten – 1,6 prosent av de kristne delte alle disse synspunktene og var dermed fremmedfiendtlige eller rasister.

Allerede dette er alarmerende tall.

Men blant muslimene ville nesten 60 prosent ikke ha homoseksuelle venner, 45 prosent stolte ikke på jøder og 54 prosent av dem mente at Vesten ville ødelegge islam – 26 prosent delte alle disse synspunktene.

Koopmans fant altså en relativt høy grad av homofobi, antisemittisme og generell rasisme blant europeiske muslimer.

Slik fakta beskrives som fordommer i norske medier og av norske muslimer. De ville utløst protester.

Så kommer det mest ubehagelige:

Mange ser imidlertid ut til å anta at islamisme bare er et overflatefenomen som har oppstått nylig på grunn av muslimenes forhold i dagens Europa, som sosialøkonomiske problemer eller diskriminering, og som kan imøtegås med integreringskonsulenter eller moralprekener til de innfødte befolkningene.

Men islamismen er ikke oppstått i innvandrermiljøene. Den er en internasjonal vekkelsesstrømning med rot i Midt-Østen, som har vokst siden 1920-tallet og særlig siden den iranske revolusjonen.

Den dominerer politikken i land som Pakistan, Saudi-Arabia, Sudan og Iran, for ikke å snakke om IS – og den har sterk innflytelse i en lang rekke andre muslimske land.

Alle islamister er selvsagt ikke terrorister – men de er med på å danne den bakgrunnen som de fleste terrorister utvikler seg fra, og der de beveger seg som fisk i vannet.

Særlig er det mye som tyder på at svært omfattende deler av det institusjonelle islam i Europa – moskeer, skoler, foreninger, imamer osv., styres av islamistiske krefter av forskjellige varianter, og at de forsøker å presse, intimidere og radikalisere alminnelige muslimer.

Islamismen er antidemokratisk. Det hører man lite om i norske medier. Er det fordi så mye av norsk meningselite tilhører venstresiden som også har et ambivalent forhold til vårt eget styresett og tradisjonen. Analysen munner som oftest ut i at «det er Vestens skyld».

Venstresiden drar kjensel på islamister og muslimers utenforskap, og identifiserer seg med dem.

Det betyr også at vi må forstå at islamismen er en politisk ideologi med bestemte, forholdsvis klare mål, som vender seg direkte mot demokrati og modernitet. I den forstand er islamismen en ekstrem høyrebevegelse, og vi kan undres over at dens forsvarere på venstrefløyen ikke ser dette.

At islamister igjen og igjen fører felttog – med argumenter, trusler eller terror – mot ytringsfrihet, islamkritikk og satiriske tegninger, innebærer ikke at islamistene er «krenket». At de kanskje hevder det, er et taktisk trekk for å tekkes de Anstendige i Vesten, som elsker å se muslimer som stakkars barn som har behov for de Anstendiges omsorg og beskyttelse.

Venstresiden har altfor lett godtatt krenkelsen og nå forsøker man å gjøre den til norm. Det vil ødelegge ytringsfriheten. Venstresiden og de politisk korrekte har altfor lett godtatt innskrenkinger av ytringsfriheten og spiller dermed i hendene på islamistene. Disse er fast bestemt på å gi kritikere munnkurv. De har sett hva frihet kan gjøre med en religion og et levesett.

De vil ikke lide samme skjebne som kristendommen – å bli infisert, domestisert og fredeliggjort av opplysning. Islamsatire og profettegninger kunne komme til å gi unge, tvilende muslimer selvstendige tanker i hodet. Det må unngås for enhver pris, for frihet kan føre til oppløsning av det islamistiske fellesskapet.

Islamistene kopierer RAFs strategi på 70-tallet:

Også her er det en del som minner om RAFs strategi på 70-tallet: med blodig terror skulle staten presses til å ta drastiske skritt, slik at den ville avsløre «sitt sanne ansikt».

Tilsvarende vil de ekstreme islamistene spre terror og presse de vestlige samfunnene til å fremstå som avskyelige undertrykkelsesapparater som ikke kan appellere til vanlige muslimer.

combo.coexist

Den franske kunstneren laget et symbol for sameksistens av religiøse symboler.

Fire unge islamister så verket og ba ham fjerne det øyeblikkelig. Da han nektet, ble han banket opp.

combo

Man må slutte å drømme og forholde seg til virkeligheten som den er: Islamismen er den fjerde totalitære ideologien, og den må møtes på samme seriøse måte som forgjengerne – bolsjevisme, fascisme, nazisme. Men i Norge er bare det å si noe slikt, å sette islamisme i en slik sammenheng, en fornærmelse.

Innsprengt står tallene som gir en lyst til å ta til fjells:

Med 20 millioner europeiske muslimer betyr det minst 5 millioner islamister. Hvis noe lignende gjelder på globalt plan, vil minst 300 millioner av verdens 1,5 milliarder muslimer kunne betraktes som islamister, noe som ikke virker usannsynlig sett på grunnlag av undersøkelsene til Pew Research om holdninger i de muslimske landene.

Vil vi se tegn til at Aftenposten og norske medier tar inn over seg disse fakta, eller vil de fremdeles kalle dem fordommer. That is the question.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-nytter-ikke-a-lukke-oynene-for-islamismens-aggressive-vekkelse-og-dens-politiske-program-7907245.html