Sakset/Fra hofta

I Europa har vi lenge sett på de muslimske jentene som ofre for islam og dets patrialske hierarki. Vi har lukket øynene for kvinners evne til å tilegne seg makt der hvor det ellers synes umulig.

Vi antar, antakelig med rette, at de aller fleste av dem ville ha kvittet seg med hijaben og burkaen ved første og beste anledning, hvis de bare hadde fått sjansen. Vi har lukket ørene for alle de muslimske kvinnene som sier det er selvvalgt. For hvem i all verden vil frivillig velge å gå rundt i et mobilt fengsel og miste kontakten med omverdenen?

De færreste, tror og håper vi.

Men så var det de da, de som insisterer på at dette er eget valg. De som føler seg styrket av sitt renhetsplagg som skiller dem fra oss, «de urene». Det er på tide å høre etter, for noen av disse vil tippe over og bli ekstremister.

Vi har sett eksempler både på kvinnelige selvbombere, IS-bruder og jihadister. Mest er de kanskje en egen heiagjeng for de «modige» mennene som reiser ut på sin jihadferd i håp om å vinne respekt og sloss for sin tro. Men det er også dokumentert at mange av dem jobber med rekruttering til IS.

al-khansa-brigade

Sharialover er til for å overholdes!

ISIS har en egen kvinnelig tropp – al Khansaa i Raqqa i Syria. Dette er ikke IS-bruder slik vi kjenner dem. Denne gjengen sørger for at de islamske lovene overholdes og de er mødre for neste generasjon jihadister. Disse kalles Caliphetter (holder meg til engelsk versjon da jeg ser hvor den norske oversettelsen kan ende opp).

PX11679906ISAqsaMa_3143055b

Jihad-girl-power neste?

Et utspekulert stykke propaganda ligger bak. Disse jentene blir lurt til å tro at det er de selv som er de sterke. Ja, de er nesten likestilt med mennene!

Det er mange dårlige sider ved menneskeheten som kommer til syne når en gruppe får herske ukontrollert over en svakere gruppe enn dem selv. I dette tilfellet er den svakere gruppen de andre kvinnene som ikke har valgt noe som helst.

Jihad-jentene er en pervertert form for kvinnefrigjøring innen islam. De får makt som deres mødre og bestemødre aldri har sett snurten av.

Isil has a clear drive to recruit foreign women, setting up its «marriage bureau» to manage the inflow of girls. Part PR, part troop morale and part state-building strategy, women are being called on to build the «Caliphate» and this is a major draw.

While there is nothing new about women in extremist organisations, the scale of the phenomenon – an estimated 200-300 European girls have reached Isil territory with women now comprising between 10 to nearly 20 per cent of Western foreign fighters in some countries – demands a much more serious and urgent examination of the problem than the security establishment has performed to date.

Det haster med å få en grundigere og dypere forståelse av de motiverende faktorene som lokker jentene til jihad. Selv om jihadistene kidnapper og holder mange kvinner som slaver, vil disse jentene kunne utgjøre en helt annen fare hvis de returnerer til sine europeiske hjemland.

Burkaforbud kan bli ett av de tiltakene som vil iverksettes, ikke av hensyn til islamske kvinner og integreringsproblematikk, men av hensyn til befolkningens sikkerhet.

Caliphettes are making their initial appearance on the world stage. If nothing is done, they promise to become a prominent global phenomenon. Worse, if their prolific Tweets are anything to go by – as documented by ISD’s forthcoming report – we are facing a body of women ready to perpetrate acts of terrorism, in every way as violent as their male counterparts.

For å motvirke denne utviklingen må jentene gis sjansen til å leve normale assimilerte europeiske liv hvor de både kan være sterke, alene og likestilte.

Det er mindre islam – ikke mer – som er botemiddelet.

The Telegraph