Tavle

En jødisk kamerat av meg sa engang på spøk at han hadde sluttet å lese jødiske aviser, fordi israelske spalter er fylt med uenighet, angst og håpløshet; mye bedre å lese arabiske aviser – der er jødene supersmarte og konspirerende, og de kontrollerer attpåtil verden.

Red. la nettopp ut en artikkel om nynazisten dr. David Duke som siterer Voltaire:

Dersom du lurer på hvem det er som er din herre, spør deg selv hvem det er som du ikke kan kritisere.

To leger som står som medforfattere til et brev Mads Gilbert underskrev i the Lancet, har i andre sammenhenger propagandert for en video av David Duke. Redaktøren for The Lancet reagerte da han ble klar over koblingen. Gilbert har derimot ikke tatt avstand.

Mads Gilbert

The Lancets redaktør, Richard Horton, erklærte for sent at han var «forferdet over å oppdage at to av brevets medforfattere hadde videreformidlet en forrykt og støtende video. Det overlagte antisemittiske verdenssynet uttrykt i den videoen er avskyelig og fortjener universiell fordømmelse.»

Det finnes en ubehagelig parallell her. Man kan anvende Voltaires utsagn på norske medier: Hvis kriteriet på makt er at man ikke blir kritisert er sannelig Gilbert og hans fløy mektige. De nyter immunitet ser det ut til, kritikken må komme fra utlandet.