Nytt

Det gir en underlig følelse å se David Duke omtale redaktøren for document.no ved navn og se screenshot av document.no-siden. Ifølge Duke er vi sionister og det var sionistene som sto bak Utøya.

Youtubevideon ble lagt ut 30. juli ifjor og er sett av 85.000 mennesker.

Duke er «hvit supremasist», dvs han tilhører en spesiell type høyreekstremisme hvis sterkeste kjennetegnet er et innbitt hat mot jøder. Duke ser jøder over alt. Han mener at innvandringen er noe jøder står bak for å ødelegge organiske, sunne samfunn i Vesten og andre steder. Dette er samme retorikk som nazistene anvendte. Duke finner spor av jøder over alt hvor det er oppløsning. Det er således ikke muslimenes skyld at de er kommet til Europa. Det er jødenes. Det er de som har invitert dem hit.

Det kan høres ko-ko ut at Anders Behring Breivik utropes til sionist. Men Duke er ikke alene om disse fantasiene.

Den israelske aktivisten og musikeren Gilad Atzmon hevdet at Breivik var en shabbath goy, dvs. en som gjorde Mossads arbeid.

Duke siterer Atzmon og takker ham for oversettelser fra hebraisk av leserinnlegg på en bloggside. Sitatene skal angivelig dokumentere at flere israelere så på Utøya med en viss skadefryd.

Atzmon har også nevnt documents redaktør som tidligere venstreorientert og jøde i en bloggpost rett etter Utøya. Den samme Atzmon var gjest i Trondheim i fjor høst, der han fikk tale på NTNUs område og fikk positiv omtale i Adressa og studentavisen.

Document har omtalt Atzmon i flere saker: Hvordan kan NTNU gi talerstol til en antisemitt? ALAN M. DERSHOWITZ 11.11.2011, Hva er det med Trondheim, hva er det med Norge?

Atzmon er en løs kanon på dekk, at han samarbeider med David Duke må palestinavennene i Trondheim ha visst da de inviterte ham.

Det illustrerer et fenomen som har vart et godt stykke tid og som bare er blitt klarerere: antisemittismen forener ytterste venstre og ytterste høyre.

Norske medier omtaler i svært liten grad dette fenomenet. Atzmons besøk fikk ingen oppmerksomhet i riksmediene.

Man må også stille spørsmålet om ikke mediene har sett videoen av David Duke lenge før document.no ble klar over den. Kan det tenkes at det ikke passet å omtale den, fordi de da måtte revurdere fremstillingen av helter og skurker i 22/7-fortellingen? I de aller flestes øyne er det å bli angrepet av David Duke et kompliment.