Nytt

Norsk Redaktørforening inviterer til åpent debattmøte om rammene for debatt etter 22/7.

Terror-debatt i Oslo

Oslo Redaktørforening inviterer til åpent møte – onsdag 31. august kl 17.00 på Sosialen i Møllergata 13 med tema: Trangere tider etter terroren?

Mange har snakket om at terroranslaget mot regjeringskvartalet og på Utøya skal møtes med ”mer åpenhet og mer demokrati”. Samtidig har mange også reist spørsmålet om sommerens tragedie bør få konsekvenser for tonen og ordbruken i den offentlige debatt. Det har vært hevdet at både myndigheter og redaktører bør gripe inn overfor så vel språkbruk som graden av anonymitet i debattråder og kommentarfelter på nettet. I lys av dette spør vi: Hvilken lærdom kan vi trekke av sommerens hendelser? Har vi tillatt for mye av ytterliggående og ekstreme ytringer? Bør regelverket – for eksempel Vær Varsom-plakaten – endres? Bør det skje endringer i redaktøransvaret? Bør vi blir mer restriktive med å tillate anonyme innlegg? Eller er det tvert imot en styrke for demokratiet at også de ytringer som svært mange finner helt utålelige kommer til overflaten? Hvor skal vi sette grensene for krenkende og hatefull omtale?

Til å debattere disse spørsmålene stiller:

Alexandra Beverfjord, nyhetsredaktør i Dagbladet
Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund
Hans Rustad, redaktør i document.no
Eli Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Univ i Oslo

Påmelding til Monica i OR-sekretariatet, post@nored.no, eller tlf 22405050