Nytt

Die Welt skriver på lederplass at EUs flyktningpolitikk minner om gjeldskrisen i 2008: ingen tar ansvar og alt flyter. Ett land får det største ansvaret – Tyskland – og de andre forsøker å unndra seg ansvar. Brussel foretar seg ingenting. Slik kan det ikke fortsette, skriver die Welt.

Tyskerne vil at ting skal fungere etter boken, derfor kjørte Angela Merkel gjennom sparepolitikken: Man ligger som man reder. Hvordan skulle landene lære seg økonomisk disiplin hvis det bare var å rope på tyskerne?

Nå har samme situasjon oppstått med asylstrømmen til Europa: Landene i sør overholder ikke bestemmelsene i Dublin-konvensjonen. Den sier at flyktningene skal registreres ved «port of entry», men Hellas og Italia sender dem bare videre nordover. Frankrike anstrenger seg heller ikke. Resultatet blir at en uforholdsmessig stor andel havner i Tyskland, og folk vil dit deres venner og slekt er. Prosessen blir selvdrivende. Ikke minst fordi kriminelle nettverk tjener enorme summer på mennskesmuglingen.

Tidligere har strømmen avtatt vinterstid. Men nå ser man ingen slik avmatning, tvertimot. Det nye er større båter med flere hundre om bord. 450 på båten som kom til Brindisi, og 750 på båten som lå drivende utenfor Hellas sist uke. Bare på en båt tjente smuglerne 3 millioner dollar. Det er ikke de mest nødstilte som har råd til billetter på 5000 euro per hode, det er de velbemidlede. Die Welt bemerker også at familier er i mindretall. Det er i hovedsak unge menn som kommer. Smuglerne kalkulerer med at myndighetene i Italia ikka kan eller tør la båtene gå ned. De forlater båtene i rom sjø og overlater resten til frivillige som følger båtene via internett og mobil. Disse alarmerer myndighetene som ikke kan la være å handle.

Det er en kynisk business, som minner om terror. Man setter andre i en situasjon hvor de ikke har noe valg.

Men i realiteten gjør EU noe annet. Unionen treffer valg som koster liv, den vil bare ikke vedkjenne seg det. Italias operasjon Mare Nostrum kostet store summer. Italienske båter opererte langt til havs. Frontex, EUs grensevakt, overtok ansvaret 1. november, men patruljerer bare kystnært. Budsjettene er også langt lavere enn Mare Nostrums. Det er et klart politisk valg som stemmer dårlig med den høystemte retorikken i Brussel.

Italia plukket opp 130.000, Frontex har reddet 11.o00 bare i november. Trafikken ser ut til å øke.

Dette går ikke. Det er brudd på Dublin-konvensjonen, og helt uholdbart.  – EU må raskt foreta seg noe, skriver die Welt. Men man har en bestemt fornemmelse av at det ikke kommer til å skje. Brussel er like handlingslammet som under opptakten til krigen i det tidligere Jugoslavia. Man så alle tegn på hva som skulle skje. Jugoslaviske krigsskip bombarderte Dubrovnik. Man snakket i store ord, fordømte, men ingenting skjedde.

Det eneste som kan skape en endring, er folkelige protester nedenfra. Men de har eliten stemplet som hatske og fremmedfiendtlige.

Bildzeitung som på 60-tallet var høyresidens organ mot studentradikalerne, er i dag den politiske korrekthetens talerør og mobilisert tirsdag 80 kjente tyskere til å ta avstand fra Pegida. I spissen står to tidligere forbundskanslere, Gerhard Schröder, som er på Putins lønningsliste og Helmuth Schmidt, som også har hellet mot Moskva i stedet for Kiev.

Fordømmelsen av Pegida øker med avstanden. Svenske aviser ser en reaktivisering av 30-tallet. Det i et land som har enda større asylproblemer enn Tyskland.

Something gotta give, som amerikanerne sier.

I spennet mellom Die Welts bekymring og Pegida i Dresden, ligger ubesvarte spørsmål. Når vil mediene anerkjenne vanlige folks bekymring? Det er bemerkelsesverdig at man selv på et så sent tidspunkt er mest opptatt av å brennmerke folk enn å se problemene i øyet.

 

 

 

 

 

 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article136090222/Die-Zuwanderung-nach-Europa-ist-ausser-Kontrolle.html

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article135961904/Invasion-der-Geisterschiffe-bedroht-EU.html

 

http://www.expressen.se/nyheter/kandisar-i-protest-mot-antimuslimska-pegida/