Nytt

Et nytt lasteskip, Sierra Leone-registrert denne gang, med omlag 450 migranter ombord – herunder også barn og gravide kvinner – er blitt forlatt av sitt kriminelle mannskap utenfor kysten av Sør-Italia, på kollisjonskurs med fastlandet i sju knops hastighet 80 sjømil fra Crotone i Calabria-regionen.

Alarmen gikk i ettermiddag, og en redningsoperasjon koordinert av kystvakten er i gang for å bringe personell ombord som er i stand til å ta over kontrollen med styringen. Fartøyet skal i øyeblikket være i blackout: umulig å navigere.

En talsmann for kystvakten sier til Corriere della Sera at det haster med å gripe inn for å unngå en katastrofe. Igjen vil tjenestemenn bli firet ned på fartøyet fra et helikopter tilhørende flyvåpenet.

Det er bare å konstatere at menneskesmuglerbransjen har skaffet seg en ny metode: kjøp et utrangert skip registrert i et mindre velfungerende land, fyll det med mennesker, og send det førerløst på kollisjonskurs mot Europa. Rart at de ikke tenkte på det før.

 

Ionio, mercantile senza equipaggio alla deriva verso le coste pugliesi