Stavanger Aftenblad kan melde om at det i januar arrangeres en konsert med bønn og sanger fra tolv religioner i Stavanger Domkirke. De skal ifølge avisen synge og be om fred mellom religioner og nasjoner.

Dialogprest og initiativtaker Silje Trym Mathiassen sier at:

«Vi lever i et multikulturelt og multireligiøst samfunn, og terror og krig blir ofte begrunnet ut fra religiøse standpunkt. Med dette arrangementet ønsker vi å skape en motvekt til det. Ikke ved å demonstrere mot terror og krig, men ved å finne en felles plattform for å skape fred. Vi tror det er mulig å finne en felles kjerne i alle religioner og livssyn når det gjelder dette. Det er det denne kvelden handler om.»

I Sverige har denne typen arrangementer blitt avholdt en rekke ganger. Men blir det mer riktig av den grunn? Og konserten i Domkirken har da også blitt møtt med reaksjoner, og da særlig fra konservative kristne og andre konservative miljøer.

Men prest Trym Mathiesen avslutter med å si at:

«Tenk for en flott måte det er å møte det nye året med en felles intensjon om fred. For at det skal bli fred mellom nasjoner, må det bli fred mellom religioner, og det er her vi starter vårt arbeid.»

Det er påfallende hvordan man i iveren etter å skape det gode samfunn overser hva den enkelte religionen faktisk handler om. Religionenes dogmer oversees. Det hele blir etikk, der humanismens tro på det gode mennesket overskygger muligheten til en kritisk tilnærming. At Jesus Kristus selv sa at han var «veien, sannheten og livet», er åpenbart irrelevant for dagens presteskap. Det er en ny religion dagens dialogprester konstruerer, det er det sekulære samfunnets som stadfester sitt behov for religiøs bekreftelse.

 

 

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Tolv-religioner-samles-i-Stavanger-Domkirke-3584237.html