-Vi har sluttet å bli overrasket, sier politiet.  Etter en aksjon i Oslo denne uken fant politiet at pirattaxisjåførene ofte ikke bare var ordinære drosjesjåfører om dagen, men at mange av dem i tillegg var voldsdømte.

I løpet av to netter, hovedsakelig mellom 01- 04, kontrollerer politiet en rekke antatte pirattaxier. Enkelte mangler førerkort eller er tatt for piratkjøring tidligere. Andre kjører biler som ikke er godkjent. Flere er dømt for vold, voldtekter eller annen kriminalitet.

Historiene er ofte like: sjåføren er bare en hyggelig fyr som kjører venner hjem fra byen. De fleste avsløres når politiet skiller «vennene», og stiller dem spørsmål om det påståtte vennskapet.

– Mange har avtalt en historie på forhånd, og kan ofte hverandres navn. Dette avslører vi med enkle teknikker. Når passasjerene i tillegg gjøres oppmerksomme på at de ikke har gjort noe ulovlig, med mindre de lyver til politiet, er det mange som innrømmer at de har avtalt pris.

Kom med tilståelset

Stadig flere bruker pirattaxi. Det er blitt veldig dyrt å kjøre drosje i Norge og mange finner alternativer. Hva med en Haxi? Forbrukerrådet sier at kundene blir taxi-flådd på vei hjem fra julebordet.

 

binary-200402-49298

Omsetningen øker, men antall turer går ned.

Norges Taxiforbund anslår at staten årlig taper flere hundre millioner kroner på piratvirksomheten.

– Desember er verst. I helgene kryr det av piratsjåfører i sentrum, men for politiet er det snakk om prioriteringer. Å bygge saker på sjåførene er tidkrevende. Derfor går vi etter gjengangerne som har dette som ekstrajobb i helgene, sier Sondre.

Taxiforbundet vil fjerne en del av hovedstadens taxier. De mener at færre taxier i gatene vil gi lavere priser.

???

Dette rimer ikke helt med teorien om tilbud og etterspørsel som jeg engang lærte på BI, men min teorikunnskap er kanskje utdatert?

Atle Hagtun i Norges Taxiforbund sier at det er «andre mekanismer» som virker i taximarkedet. Han mener at det er lite fett å kjøre drosje i dag.

Prisstigningen i Sverige har vært høyere enn her hjemme. I de store byene der har liberaliseringen ført til vanvittige priser og mange useriøse aktører.

På syv år har drosjeprisene i Oslo fordoblet seg.

En av Hagtuns «andre mekanismer» er kanskje drosjesjåfører som kjører pirattaxi om kvelden etter dagens skift? Hele bransjen er pill råtten og politiets aksjoner viser at det er sjåførene selv som ødelegger sitt eget levebrød for å tjene skattefrie kroner av trøtte folk med iskalde tær som bare vil hjem så fort som mulig.

 

drosjer oslo

Antall løyver er allerede synkende i Oslo ifølge SSB-tallene ovenfor. Forhåpentligvis mister pirattaxisjåførene som ble tatt av politiet sin kjøreseddel også.

Direktøren i Norges Taxiforbund, Lars Hjelmeng, sier antall sjåfører som kjører ulovlig i hovedstaden, er jevnt høyt.

– Et økende problem er at det opereres stadig mer organisert i samarbeid med serveringssteder. Det er i flere tilfeller snakk om en slags payback-avtale der penger skifter hender, og kunder fraktes hjem når de forlater utesteder, sier Hjelmeng.

Noe av problemet med løyvesystemet er at vandelsattesten bare trengs å fornyes hvert 5. år. Med så mye grums i sjåførrekkene i Oslos fem taxisentraler, burde dette ha vært oppdatert til annethvert år – minst.

Her er en oversikt over alle som har drosjeløyve, denne spesifikke listen er for Norgestaxi Oslo AS.

En gjennomgang av samtlige av byens drosjeløyver viser et sterkt segregert bilde. Mange i Oslo «vet» at norske sjåfører jobber for Oslo Taxi, men at fordelingen var så skjev var en overraskelse (iallefall for meg):

drosjer oslo 1

Aftenposten