Nytt

Sosialantropolog Viggo Vestel har forsket på Groruddalen i 20 år. Han synes Groruddalen er bedre enn før.  Viggo Vestel mener at kulturell eller religiøs bakgrunn ikke har så mye å si for livssituasjon. Det har heller ikke etnisitet. Allikevel påpeker han at det er viktig at den hvite middelklassen finner seg til rette der. Det er på sin plass å minne om at ganske mange med såkalt hvit middelklassebakgrunn bodde i Groruddalen for 20 – 30 år siden.

– Vi har blant annet fått frem at etnisitet; hvilket land, hvilken kultur eller religion du tilhører, ikke er så viktig for den enkeltes livssituasjon som man gjerne har trodd. Derimot betyr klasse; hvor du og dine nærmeste befinner seg på den sosiale rangstigen, mye. Derfor er også en av de store utfordringene fremover å legge forholdene tilrette for at den hvite middelklasse også finner seg til rette i dette området med 130.000 innbyggere. Og det er ingen enkel oppgave, bare så det er sagt.

Hvorfor i all verden ønskes de hvite tilbake i Groruddalen? Nå er jo Groruddalen bedre enn før med en stadig minkende andel hvitinger av middelklassebakgrunn.

– Det er blitt langt bedre enn det var – og enn man ofte får inntrykk av.

—-

Kanskje at kriminaliteten har falt betydelig, mye på grunn av sterk innsats fra lokale krefter. Jeg kan heller ikke se tegn til den typen ekstremisme og radikalisering som samfunnet forøvrig er så på vakt for om dagen.

 

 

Oslo by/Aftenposten på trykk fredag 28.november. «En kaffe med Viggo Vestel og journalist Johnny Gimmestad.»