Nytt

Politimester i Østfold Steven Hasselda hat uttalt seg om hvorfor unge reiser fra Østfold til Syria.

– Det kan hende at det har noe med levekårene i fylket å gjøre. Utdanningsnivået er lavt, arbeidsledigheten høy og man scorer generelt lavt på levekår, sa politimesteren tidligere torsdag.

At de ofte leser koranen og går i moskéen har sikkert ikke noe med saken å gjøre.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/ubaydullah-hussain-tok-ordet-paa-moete-om-radikalisering/a/23335668/