Eggmangelen i Norge fortsetter. Nortura Totalmarked sine prognoser viser et underskudd på 2.000 tonn egg i 2024. Dette melder Dagsavisen.

Kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson sier årsaken til eggmangelen her i landet er sammensatt. «Større sykdomsutbrudd blant verpehøns i Europa samt svak kronekurs gjør at flere vil ha norske egg. I tillegg har forbruket økt i dagligvare».

Nortura har økt prisen til produsentene to ganger i år for å stimulere til økt produksjon.

«Det totale forbruket av egg i Norge ligger på omtrent 70.000 tonn. Et underskudd på omtrent 2.000 tonn egg tilsvarer produksjonen til omtrent 20 produsenter. Frem til de er på plass må den økte etterspørselen dekkes med import. Jo fortere de nye produsentene er på plass jo bedre», uttaler Matilda Aronsson i Nortura til Dagsavisen.

«For Nortura sin del tilsier våre kontrakter at bonden forplikter seg til en viss prosent levering til oss i løpet av et år. Alle eggbønder kan velge hvem man vil levere egg til, om man vil selge fra egen gård, eller en kombinasjon. De har med andre ord en mulighet for å selge noe direkte fra gård. Hvis flere kjøper egg direkte fra gård eller fortsetter å hamstre vil dette gå utover utvalget i butikk».

Kommunikasjonsrådgiver Aronsson i Nortura oppfordrer folk til ikke å hamstre egg.

Beveger man seg litt utenfor bysentrene finner man raskt lokale eggprodusenter som gjerne tilbyr egg fra eget gårdsutsalg.

Eggprodusent Lars Holene (52) i Indre Østfold selger egg til Nortura og via egne utsalg. Hver dag pakker han ca. 7.400 egg.

Holene startet som eggprodusent i 2011, hvor nøkkelen til å få oppført produksjonsanlegget var en avtale med Nortura. Med 7.500 frittgående verpehøns har han en produksjon som er innenfor konsesjonsgrensa. Men det er hardt arbeid – nesten 365 dager i året.

«Kvaliteten på norske egg er topp. I Norge er det eksempelvis klare regler for vaksinering av verpehøns. Det gjør utslag i kvalitet, og ikke minst en sikker matproduksjon».

For at det skal være nok egg i butikkhyllene og til matindustrien blir det i perioden 14. mai til 24. juni null toll på egg.

«Tollen settes ned for å supplere markedet når det er mangel på norske landbruksvarer. For varer som ikke produseres i Norge er tollen stort sett null. Frukt og grønnsaker er sesongvarer, derfor blir det flere tollnedsettelser i perioder utenfor norsk sesong. For kjøtt, egg og melk er dekningsgrad av norsk vare høy. Men i perioder er det underskudd. Det har vi opplevd nå på egg», uttaler Åsne Skjelbred Refsdal i Landbruksdirektoratet.

Regjeringen Støre vil hindre import av poteter, presser opp prisene

Med økt import av egg frykter noen nå at danske egg kan inneholde salmonella. Ifølge Mattilsynet er frykten ubegrunnet.

«Danmark har som Norge et meget lavt nivå av salmonella i eggene du kan kjøpe i butikken», betrygger Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.