NTB

Hittil i år har Norge importert 1168 tonn egg, mer enn dobbelt så mye som i hele fjor og nesten sju ganger mer enn i 2022.

Importen har økt kraftig de siste månedene, med nye rekorder hver måned de siste tre månedene. Nyklekte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge på langt nær er selvforsynt med egg, skriver Nationen.

I løpet av årets fire første måneder er det blitt importert egg til en verdi av 27 millioner kroner, ti ganger mer enn i 2022. Tidligere har utenlandske egg gått utelukkende til industrien, men nå finner vi dem også i butikkhyllene.

Norturas siste prognose viser at Norge vil mangle nesten 3000 tonn egg i år, en langt større underdekning enn tidligere kjent. Landbruksdirektoratet fjernet tollen på egg 14. mai. Tollfriheten varer i første omgang fram til 24. juni.

Forklaringen på eggmangelen er økt etterspørsel fra både norske forbrukere og utlandet. Større sykdomsutbrudd i Europa og svak kronekurs har gjort at flere aktører kjøper mer norske egg enn før.

Tall fra 2019 viste at hver nordmann i snitt satte til livs 211 egg årlig. Men både konsum og folketall har økt siden den gang.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.