Kort

Dagbladet ber på lederplass regjeringen om å følge Sveriges eksempel og anerkjenne Palestina som suveren stat. Dagbladet.

 

Sverige har anerkjent Palestina som stat. Norske myndigheter sier de vil vente til det skjer noe mer i fredsforhandlingene. Slik saken står i dag, bør kanskje Norge følge Sveriges eksempel i stedet for å vente på det nesten umulige.