Kommentar

Sosialister av den gamle skole har en god og en dårlig side, for å snakke med maoismens sjargong. SVs blanding av ortodoksi og idealisme tipper lett over på den dårlige, og det virker ikke som om det finnes noen sperrer.

Nå ønsker venstresiden at regjeringen skal gå inn for boikott av Israel, full boikott, ikke bare en symbolsk våpenboikott, men også av forbruksvarer. Det rasles også med sanksjonsvåpenet. Skriver Dagsavisen.

Spørsmålet om boikott av Israel var en av de tingene som ikke ble avklart på Soria Moria. Stoltenberg avviser at boikott er aktuell politikk, men sentrale SV’ere vil starte en anti-Israel-kampanje i januar, og vil at deres statsråder skal ta opp saken.

I januar skal SVere demonstrere mot Israels okkupasjon av Palestina og for en boikott av israelske våpen og matvarer.

Nå krever flere sentrale SVere at partiet følger opp SVs eget vedtak i regjering.

– Jeg forventer at SVs statsråder tar den kampen internt i regjeringen, men er forberedt på motstand i deler av Arbeiderpartiet, sier Ingrid Fiskaa, sentralstyremedlem og medlem av SVs internasjonale utvalg.

Også internasjonal leder i SV, Reza Rezaee, mener partiet må jobbe for en ny Israel-politikk.

– Det er viktig for SV at vi får gjennomslag for dette i regjering. Denne regjeringen må vise et tydelig signal om at vi mener alvor, sier han.

Allerede har SV startet opp arbeidet med en aksjon mot Israel – i sympati med palestinerne.

– Hovedfokuset i kampanjen kommer til å være en generell boikott av Israel. Spesielt vil vi jobbe for en forbrukerrettet boikott av matvarer og kosmetikk. Men også for en våpenboikott. Begge deler har SV vedtatt, sier kampanjeleder Gjermund Skaar.

Aksjonen vitner om at SV er fullstendig ute av takt med sin samtid. Det skjer politiske jordskjelv i Israel for tiden, som flytter tyngdepunktet mot sentrum, og dermed øker sjansene for fred. SV er her i bås med norske Midtøsten-journalister og forskere.

Men det verste er at SV synes å være blottet for sympati med jødene. Det er den gamle sekulære, ulne antipatien mot Israel og jøder som stikker hodet frem.

I en situasjon hvor muslimer er blitt hovedbærerne av antisemittisme, er det en alvorlig sak.

Hvis SV hadde vært et progressivt venstreparti, hadde det påpekt at jøder er mer utsatt enn andre minoriteter. Det er tilsynelatende ikke grenser for hva man kan si om jøder og Israel. Hvis noen hadde uttalt seg på samme måte om muslimer, ville det blitt ramaskrik: Ingen skriver på dagbladet på nett at det var synd falangistene ikke gjorde jobben ferdig i Sabra og Chatila. Men det skriver tidligere FN-soldater bl.a. om Hitler og jødene.

Det politiske mønsteret i Europa er at demokratiene er opptatt av å beskytte muslimene, mens jøder nærmest er skjøvet til side. Det blir uvegerlig resultatet når man nekter å beskjeftige seg med den sterke antisemittismen blant muslimer. Man snakker gjerne om Holocaust og ikke-glem osv., men i praktisk politikk svikter man jødene nok en gang. Toleranse for antisemittisme har erfaringsmessig aldri vært noen klok investering.

Ett eksempel på hva man kan si om jøder: Irlands tidligere arbeidsminister (intet mindre) har en artikkel i The Dubliner hvor han frakjenner jødene retten til Israel:

«Culture» Mag Questions Israel’s Right to Exist