Bildet: Heller ikke EU har trukket noen klar grense overfor BDS. Forbudet mot å kjøpe varer produsert på Vestbredden brukes som rambukk av BDS-bevegelsen.

Israel går nå til aktiv handling overfor BDS-bevegelsen (boycott, divestment, sanctions). Organisasjoner “som konsekvent og kontinuerlig arbeider mot staten Israel via pressgrupper, institusjoner og stater”, er ført opp på en egen liste. Representanter for disse organisasjonene vil bli nektet innreise.

Endelig blir det altså tatt grep overfor grupper (og land) som “drar fordel av loven og vår gjestfrihet, for å motarbeide og ærekrenke Israel”. Israel løfter frem Danmark og faktisk Norge, som har sagt de vil bli tøffere overfor BDS-organisasjoner.

Palestinakomiteen er blant Ngo´ene på listen, så vi kan forvente et hylekor.

Students for Justice in Palestine (SJP) står på listen. Grunnlegger Hatem Bazian (professor på Berkeley) fremstår som en forførende og aggressiv mann som oppildner til intifada – i USA.

Det er også gledelig at SJP nå sjekkes for tilknytning til terrororganisasjoner. Jerusalem Center for Public Affairs hevder at bak SJP står økonomiske og ideologiske støttespillere med forbindelser til Hamas, Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad m.fl.

Det er åpnet et nytt vindu i historien. Trump, Nikki Haley og Netanyahu har tatt initiativet og tør sette skapet på plass. Dette skrittet vil danne presedens: Det skal ikke være mulig å nyte fulle rettigheter hvis man ønsker å bryte ned en stat og et samfunn.

Følgende organisasjoner utestenges fra Israel:

Europe:

AFPS (The Association France Palestine Solidarity)

BDS France

BDS Italy

ECCP (The European Coordination of Committees and Associations for Palestine)

FOA (Friends of Al-Aqsa)

IPSC (Ireland Palestine Solidarity Campaign)

Norge Palestinakomitee (The Palestine Committee of Norway)

PGS – Palestinagrupperna i Sverige (Palestine Solidarity Association in Sweden)

War on Want

BDS Kampagne

United States:

AFSC (American Friends Service Committee)

AMP (American Muslims for Palestine)

Code Pink

JVP (Jewish Voice for Peace)

NSJP (National Students for Justice in Palestine)

USCPR (US Campaign for Palestinian Rights)

South America:

BDS Chile

Africa: 

BDS South Africa

International:

BNC (BDS National Committee)

http://www.jpost.com/BDS-THREAT/Israel-lists-international-pro-BDS-organizations-to-be-banned-from-country-533031

https://www.algemeiner.com/2017/11/22/exposing-the-terror-ties-of-students-for-justice-in-palestine/