Nytt

VG skriver at det ligger an til å mangle 23.000 lærere i Norge om seks år og 38.000 om elleve år, slik at skoleelever stadig oftere vil undervises – eller hva de nå enn blir – av personer uten tilstrekkelig kompetanse.

SSB er behjelpelig med forklaring på mangelen:

– Lærermangelen er blitt en del større enn tidligere fordi tallene nå er mer oppdatert om hvordan ungdom tilpasser seg utdanning. Basert på de siste observasjonene ser det ut som om færre unge tar lærerutdanning, dermed øker også gapet mellom etterspørsel og tilbud på lærere, sier forskningssjef Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå til VG.

Stølens analyse av gapet spesifiserer bare den ene kjeven: tilbudet av lærere avhenger av antall lærerstudenter. Hvorfor ikke gå litt mer i detalj om etterspørselen også?

Etterspørselen etter lærere øker fordi befolkningen øker. Veldig raskt. Økningen består for det meste av personer med opphav fra Øst-Europa eller den tredje verden, og disse får barn.

Skal tro om dette har noe å si for tilbudssiden også? Befolkningsøkningen gir ikke noen økning i tilbudet, for man kommer ikke rett fra Polen eller Eritrea til et norsk kateter (undervises det fortsatt fra forhøyninger i skolestuene, forresten?).

Og kanskje gir befolkningsøkningen sågar en reduksjon i tilbudet også. For det skulle vel aldri være mindre attraktivt å undervise barn som kanskje sliter litt mer med norsken enn det som var vanlig blant skoleelever for noen tiår siden?

Saken er vel at den norske enhetsskolen ligger for døden. Det vil si: Den kunne nok i teorien reddes, men det kan vanskelig skje så lenge man ikke vil forstå grunnen til at den er syk: at Norge er på full vei bort fra enhet.

Avisen har fått fatt i en tidligere lærer som kanskje kunne lokkes tilbake til yrket:

Hun jobbet i tre år som lærer på Uranienborg skole i Oslo

Kanskje skolene med rekrutteringsproblemer må anstrenge seg for å komme i bedre kontakt med sitt indre Uranienborg?

Det er synd at det å gå rundt grøten ikke er et skolefag, for i så fall kunne overtallige journalister omskoleres til lærere.

 

Vil mangle 23.000 lærere i 2020