Kort

Fru Merkel nekter å forhandle om fri flyt av folk og velgerne nekter å stemme på Cameron hvis ikke antallet innvandrere til Storbritannia begrenses. Reuters «Brexit» (British exit) nærmer seg.