Myndighetene i delstaten Bayern slår hardt ned på motstanderne av en megamoské betalt av Qatar til 350 millioner kroner. En domstol har godkjent at Overvåkingspolitiet kan registrere og overvåke motstanderne. Det er samlet inn 60.000 underskrifter for en folkeavstemning, to ganger kravet, men myndighetene nekter å la folket bestemme. Samtidig er det anlagt sak mot leder av partiet Bayern Frihet, Michael Stürzenberger, fordi han har krenket muslimer personlig ved å kalle islam for fascistisk. Han er dømt for å ha publisert en tekst der en iraner sier at islam kommer til å ødelegge Tyskland slik det har ødelagt Persia. Myndighetene vil bøtelelegge personer som siterer voldsvers fra Koranen. Stürzenberger har valgt noen lite veloverveide ord, som kreft om islam. Men myndighetene har lagt seg på en kurs hvor vitnesbyrd fra ofrene for ISIS f.eks. vil kunne bli trukket for retten. Samtidig er det opplysninger om at imamen for megamoskeen, ifølge forrige innenriksministere, snakker med to tunger.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.