Tavle

Ervin Kohn snakker med Lars Vilks om Dan Park i Dagsnytt 18, men vil ikke at Vilks skal snakke om Dan Park fremfor et publikum i et bibliotek.

Det er altså tilsynelatende Kohns eget nærvær som gjør det legitimt å snakke om Park offentlig. Forstå det den som kan.

Skjønt i Absurdistan er det ikke godt å vite om Kohn betraktet sendingen han deltok i som legitim.