Antirasistisk senter har tatt initiativ til en demonstrasjon mot foredraget Lars Vilks holder på Deichmans hovedbibliotek torsdag. For å rettferddiggjøre demonstrasjonen tyr de til løgn.

Antirasistisk senter og radikal portal har fra første stund presentert arrangementet som at «et arrangement som er et forsvar av en svensk nazist på Deichmanske hovedbiblioteket.»

Lars Vilks skal snakke om det svenske rettsvesen som har dømt en kunstner til et halvt års fengsel. Han skal spørre hvilke kriterier det har skjedd på og hva det kan «åstadkomma».

Tema er ytringsfrihet.

For å få regnestykket til å gå opp må Antirasistisk senter operere med en stråmann.

Hensikten er åpenbart å intimidere Deichmanske bibliotek og de påmeldte.

Det er et alvorlig angrep på møteretten og ytringsfriheten.

At Ervin Kohns rolle i Antirastisisk senter nå fører til at han fører Det mosaiske Trossamfunn opp på listen over organisasjoner som støtter demonstrasjonen er nesten ikke til å tro. DMT har havnet i svært dårlig selskap.

Shoaib Sultans artikkel der foredraget presenteres som «et forsvar for en svensk nazist» illustreres med et bilde av synagogen i Bergstien! Vi tror ikke forsøket på å knytte document.no til antisemittisme vil ha særlig stor troverdighet.

I Facebook-oppropet krever man avlysning fordi Vilks skal vise bilder av Parks som man mener ikke bør vises offentlig. Men Radikalportal.no har vist de mest provoserende bildene. Det er altså hvem som viser dem det kommer an på.

Park fikk et halvt år. Hva bør radikalportal.no få?

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂