Demografi

Et område i Oslo skal på få år øke antallet beboere fra 38 000 til 100 000 personer. Her skal folk aller helst leve uten bil. Det er den nye Hovinbyen som vokser frem. Vil Oslos økonomi oppleve en positiv utvikling som følge av veksten? Vil den innvandringsdrevne veksten minske segregeringen i Oslo? Vi innbyggere uten bil føre til såkalt bærekraftig utvikling?

Et område på størrelse med Drammen skal bygges ut i Oslo. Nå vil kommunen ha hjelp til å finne ut hvordan.

—-

Per i dag bor det 38.000 mennesker her, men planen er at dette tallet skal økes opp mot 100.000 innbyggere, og like mange arbeidsplasser, i løpet av de neste tiårene.

Noen forutsetninger har kommunen klare allerede, blant annet skal t-banen utvides, og bilen mest mulig bort. Det vil si at kollektivtransport, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på gjennom hele Hovinbyen.

Det eksisterer også delvise planer for utbygging, men Oslo kommune åpner også for de «villeste ideene».

– Det som er urealistisk om ti år kan være realistisk om femti, sier seniorarkitekt Silje Hoftun i Avdeling for byutvikling til byplanoslo.no, og får støtte fra Moe.

http://www.dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/slik-skal-oslo-sentrum-utvides-til-groruddalen-1.8608997