Demografi

Landlige bebyggelser og små tettsteder med muligheter for å starte skituren i sentrum, er nærmest fy-ord når Oslos innvandringsdrevne befolkningsvekst skal takles. Alle skal med i politikernes ønskede vekst og urbaniseringen. Befolkningen og de fleste steder i Osloområdet blir knapt til å kjenne igjen.

Mange tettsteder i Akershus kan knapt bli til å kjenne igjen, om et ferskt forslag fra toppolitikere i Oslo og Akershus blir tatt til følge. Som lille Ås.

Så godt som all tilflytting og næringsutvikling i Oslo og kommunene rundt skal legges til tettstedene. Små tettsteder skal bli «lokale byer», større steder skal bli regionbyer.

Det handler om Sandvika, Asker, Bjørkelangen, Fjerdingby, Nesoddtangen, Eidsvoll, Sørumsand og mange flere.

Gleden av å bo landlig skal ofres på urbaniseringens, multikulturens og vekstens alter.

Jeg synes det er fint som det er, sier Marit Michelsen (63). Sammen med venninnene Kristin Bay (57) og Kari Stensgaard (57) er hun på vei til kunst- og håndverksmesse på kulturhuset.

– Ås har tålt utbyggingen til nå. Men hva med fremtiden? Vi liker jo å tenke på at vi kan ta på oss ski i sentrum og gå rett ut i løypene vestover og østover, sier Stensgaard.

– Vi må jo være litt fornuftige. Å fortette der det allerede er stasjoner. Jeg føler at vi må tenke nytt. Men så er det matjorden. Vi vil jo fortsatt være en bondebygd, sier Bay.

Matjord eller nye bydeler?
Det Ås står overfor er typisk for de nye regionbyer og lokale byer. Hvor skal det bygges? Hva skal vernes?

Forslaget fra politikerne, som er utarbeidet av sekretariatet for det som heter Plansamarbeidet for Oslo og Akershus, gir noen klare føringer.

I tettstedene som skal prioriteres bør vekst gå foran vern. Områder som fortsatt skal merkes «grønt» skal til gjengjeld få et sterkere vern enn de har i dag. Her inngår matjord, friluftsarealer og parker.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-ma-skje-for-at-Oslo-og-Akershus-skal-takle-befolkningsveksten-7738153.html